Skip to main content
(function () { var resizeTimer, $window, $lead, $video, $videoImage, $featuredLink, documentWidth; function cacheObjects() { $window = $(window); $lead = $(‘#lead’); $video = $(‘#video’); $videoImage = $(‘#video-image’); $featuredLink = $(‘.featured-link’); documentWidth = $window.width(); } function resizeLead() { clearTimeout(resizeTimer); resizeTimer = setTimeout(function () { $lead.css(‘height’, ($window.height() – 50) + ‘px’); }, 250); } function onResize() { // prevent resizing the lead on mobile horizontal scroll // http://stackoverflow.com/questions/17328742/mobile-chrome-fires-resize-event-on-scroll if (documentWidth !== $window.width()) { setImageVideoSize(); documentWidth = $window.width(); resizeLead(); } } function toggleLinks() { if (this.currentTime) { $featuredLink.addClass(‘fade’); if (this.currentTime > 5) { $featuredLink.eq(2).removeClass(‘fade’); } else if (this.currentTime > 2.75) { $featuredLink.eq(1).removeClass(‘fade’); } else if (this.currentTime > 0) { $featuredLink.eq(0).removeClass(‘fade’); } } } function showVideoStill() { $(‘#video-image’).show(); $featuredLink.removeClass(‘fade’); } function smoothScroll(e) { e.preventDefault(); $(‘html, body’).animate({ scrollTop: $($(this).attr(‘data-target’)).offset().top }, 500); } function setupEventHandlers() { $window.on(‘resize’, onResize); $video.on(‘timeupdate’, toggleLinks); $video.on(‘ended’, function() { showVideoStill(); $video.hide(); }); $(‘.smooth-scroll’).on(‘click’, smoothScroll); } function setImageVideoSize() { var windowWidth = $window.width(), windowHeight = $window.height(), aspectRatio = $videoImage.width() / $videoImage.height(), videoSizeCheckCount = 0; if (videoSizeCheckCount < 100 && ($videoImage.width() === 0 || $videoImage.height() === 0)) { setTimeout(function () { setImageVideoSize(); videoSizeCheckCount++; }, 50); } else { // Resize image/video if ((windowWidth / windowHeight) < aspectRatio) { $video.removeClass().css('height', windowHeight); $videoImage.removeClass().css('height', windowHeight); } else { $video.removeClass().css('width', windowWidth); $videoImage.removeClass().css('width', windowWidth); } // Center image/video if (windowWidth < $videoImage.width()) { var leftOffset = -(($videoImage.width() - windowWidth) * 0.5); $video.css('left', leftOffset); $videoImage.css('left', leftOffset); } if (windowHeight < $videoImage.height()) { var topOffset = -(($videoImage.height() - windowHeight) * 0.5); $video.css('top', topOffset); $videoImage.css('top', topOffset); } } } // Test if video auto plays function isAutoPlay() { var mp4 = 'data:video/mp4;base64,AAAAFGZ0eXBNU05WAAACAE1TTlYAAAOUbW9vdgAAAGxtdmhkAAAAAM9ghv7PYIb+AAACWAAACu8AAQAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAnh0cmFrAAAAXHRraGQAAAAHz2CG/s9ghv4AAAABAAAAAAAACu8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAFAAAAA4AAAAAAHgbWRpYQAAACBtZGhkAAAAAM9ghv7PYIb+AAALuAAANq8AAAAAAAAAIWhkbHIAAAAAbWhscnZpZGVBVlMgAAAAAAABAB4AAAABl21pbmYAAAAUdm1oZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACRkaW5mAAAAHGRyZWYAAAAAAAAAAQAAAAx1cmwgAAAAAQAAAVdzdGJsAAAAp3N0c2QAAAAAAAAAAQAAAJdhdmMxAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFAAOABIAAAASAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGP//AAAAEmNvbHJuY2xjAAEAAQABAAAAL2F2Y0MBTUAz/+EAGGdNQDOadCk/LgIgAAADACAAAAMA0eMGVAEABGjuPIAAAAAYc3R0cwAAAAAAAAABAAAADgAAA+gAAAAUc3RzcwAAAAAAAAABAAAAAQAAABxzdHNjAAAAAAAAAAEAAAABAAAADgAAAAEAAABMc3RzegAAAAAAAAAAAAAADgAAAE8AAAAOAAAADQAAAA0AAAANAAAADQAAAA0AAAANAAAADQAAAA0AAAANAAAADQAAAA4AAAAOAAAAFHN0Y28AAAAAAAAAAQAAA7AAAAA0dXVpZFVTTVQh0k/Ou4hpXPrJx0AAAAAcTVREVAABABIAAAAKVcQAAAAAAAEAAAAAAAAAqHV1aWRVU01UIdJPzruIaVz6ycdAAAAAkE1URFQABAAMAAAAC1XEAAACHAAeAAAABBXHAAEAQQBWAFMAIABNAGUAZABpAGEAAAAqAAAAASoOAAEAZABlAHQAZQBjAHQAXwBhAHUAdABvAHAAbABhAHkAAAAyAAAAA1XEAAEAMgAwADAANQBtAGUALwAwADcALwAwADYAMAA2ACAAMwA6ADUAOgAwAAABA21kYXQAAAAYZ01AM5p0KT8uAiAAAAMAIAAAAwDR4wZUAAAABGjuPIAAAAAnZYiAIAAR//eBLT+oL1eA2Nlb/edvwWZflzEVLlhlXtJvSAEGRA3ZAAAACkGaAQCyJ/8AFBAAAAAJQZoCATP/AOmBAAAACUGaAwGz/wDpgAAAAAlBmgQCM/8A6YEAAAAJQZoFArP/AOmBAAAACUGaBgMz/wDpgQAAAAlBmgcDs/8A6YEAAAAJQZoIBDP/AOmAAAAACUGaCQSz/wDpgAAAAAlBmgoFM/8A6YEAAAAJQZoLBbP/AOmAAAAACkGaDAYyJ/8AFBAAAAAKQZoNBrIv/4cMeQ==', body = document.getElementsByTagName('body')[0]; var video = document.createElement('video'); video.src = mp4; video.autoplay = true; video.volume = 0; video.style.visibility = 'hidden'; body.appendChild(video); // video.play() seems to be required for it to work, // despite the video having an autoplay attribute. video.play(); // triggered if autoplay fails var removeVideoTimeout = setTimeout(function () { body.removeChild(video); $video.remove(); resizeLead(); setImageVideoSize(); showVideoStill(); }, 50); // triggered if autoplay works video.addEventListener('play', function () { resizeLead(); setImageVideoSize(); clearTimeout(removeVideoTimeout); body.removeChild(video); }, false); } function init() { cacheObjects(); setupEventHandlers(); isAutoPlay(); } $(init); } ());